معرف اندازه گیری سختی کد 2319900 کمپانی hach

معرف اندازه گیری سختی کد 2319900 کمپانی hach شرکت کالا خدمات هونام نماینده انواع تجهیزات و معرف های هک ست اندازه گیری سختی منیزیم و کلسیم محدوده اندازه گیری: 0.05 تا 4 ppm

شرکت سازنده :
hach
مدل :
2319900
کشور سازنده :
ایالات متحده آمریكا

توضیحات محصول

از دیگر معرف های این شرکت می توان به موارد زیر نام برد: 


4)SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

5) BOD Nutrient Buffer Pillows 300ml Pack of 50

6) DPD Chlorine

7)DEHA Reagent 1 Powder Pillows, pk/100

8) DEHA Reagent 2 Solution, 100 mL

9) Citrate Buffer Powder Pillows for Manganese, 10 mL, pk/100
10) Sodium Periodate Powder Pillows for Manganese, 10 mL, pk/100

11)PAN Indicator Solution, 0.1%, 50 mL SCDB

12) Alkaline Cyanide Reagent, 50 mL SCDB

13) Ascorbic Acid Powder Pillows, pk/100

14)Molybdovanadate Reagent, 100 mL MDB

15) DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

16) MolyVer« 1 Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

17) MolyVer« 2 Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

18) MolyVer« 3 Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

19) Reagent Set Silica HR

20) Acid Reagent Powder Pillows for HR Silica, 10-mL, pk/100

21) Citric Acid Reagent Powder Pillows for Silica, 10 mL, pk/100

22) Molybdate Reagent Powder Pillows for HR Silica, 10 mL, pk/100

23) CALVER B, CONC & WTR 946ML PK/4

24) Molybdate 3 Reagent Solution, 50 mL SCDB

25) Citric Acid Reagent Powder Pillows for Silica, 10 mL, pk/100

26) Amino Acid F Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

27) Reagent Set Silica Low Range (2x 01995-26 2x 21062-69 & 1x 22540-69)

28) BART Test, Sulfate-Reducing Bacteria, pk/9

کالا خدمات هونام (تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و صنعتی)
[شیراز]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : دستگاه اسپکتروفتومتر، PH متر، EC متر، BOD متر، BOD متر، راکتور COD، راکتور DRB200، الکترود، معرف دها،نیترات،نیتریت،فسفات،آهن،کلسیم،سولفات، حمام آبن بن ماری، ویال COD، سمپل سل، نمایندگی هک، نمایندگی hach، بافر BOD، قرص DPD
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 071-36274642
بروز رسانی 6 روز پیش