معرف اندازه گیری سختی کلسیم و منیزیم کد 2319900 کمپانی hach

معرف اندازه گیری سختی کلسیم و منیزیم کد 2319900 کمپانی hach شرکت کالا خدمات هونام نماینده انواع تجهیزات و معرف های هک ست اندازه گیری سختی منیزیم و کلسیم محدوده اندازه گیری: 0.05 تا 4 ppm

شرکت سازنده :
hach
مدل :
2319900
کشور سازنده :
ایالات متحده آمریكا

توضیحات محصول

از دیگر معرف های این شرکت می توان به موارد زیر نام برد: 


4)SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

5) BOD Nutrient Buffer Pillows 300ml Pack of 50

6) DPD Chlorine

7)DEHA Reagent 1 Powder Pillows, pk/100

8) DEHA Reagent 2 Solution, 100 mL

9) Citrate Buffer Powder Pillows for Manganese, 10 mL, pk/100
10) Sodium Periodate Powder Pillows for Manganese, 10 mL, pk/100

11)PAN Indicator Solution, 0.1%, 50 mL SCDB

12) Alkaline Cyanide Reagent, 50 mL SCDB

13) Ascorbic Acid Powder Pillows, pk/100

14)Molybdovanadate Reagent, 100 mL MDB

15) DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

16) MolyVer« 1 Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

17) MolyVer« 2 Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

18) MolyVer« 3 Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

19) Reagent Set Silica HR

20) Acid Reagent Powder Pillows for HR Silica, 10-mL, pk/100

21) Citric Acid Reagent Powder Pillows for Silica, 10 mL, pk/100

22) Molybdate Reagent Powder Pillows for HR Silica, 10 mL, pk/100

23) CALVER B, CONC & WTR 946ML PK/4

24) Molybdate 3 Reagent Solution, 50 mL SCDB

25) Citric Acid Reagent Powder Pillows for Silica, 10 mL, pk/100

26) Amino Acid F Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

27) Reagent Set Silica Low Range (2x 01995-26 2x 21062-69 & 1x 22540-69)

28) BART Test, Sulfate-Reducing Bacteria, pk/9

کالا خدمات هونام (تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و صنعتی)
[شیراز]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : دستگاه اسپکتروفتومتر، PH متر، EC متر، BOD متر، BOD تراک، راکتور COD، راکتور DRB200، الکترود، معرف دها،نیترات،نیتریت،فسفات،آهن،کلسیم،سولفات، حمام آبن بن ماری، ویال COD، سمپل سل، مواد آزمایشگاهی مرک، سیگما و شارلو، مواد صنعتی شیمیایی، بافر BOD، قرص DPD
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 071-36274642
بروز رسانی 18 دقیقه پیش